Niko
Nyman

Meistä on moneksi

Olen ehdolla kuntavaaleissa Vantaalla numerolla 196.

Yhteiskunnassa ja kokoomuksessa tarvitaan nyt ihmisiä, jotka osaavat keskustella, kohdata ja sopia yhteisistä asioista rakentavalla tavalla. Tehtävä ei ole helppo. Mikään ei kuitenkaan muutu, jos mitään ei muuta. Tämä pätee niin kuntapolitiikkaan, yhteisten asioiden eteenpäin viemiseen kuin yleisestikin elämään. Tarvitsemme muutoksen tekijöitä, jotka sitoutuvat perusteettoman kritiikin sijaan ratkaisujen etsimiseen ja niiden tuottamiseen. Kukaan ei muuta maailmaa yksin ja siksi yhteistyötaitojen sekä neuvottelun taito korostuu. Kunnassa tarvitaan erityisesti kohtaamisen taitoa, sillä kunnassa hoidetaan ihmisten asioita, joilla on elettävänä ihmisen kokoinen elämä. Miltä sen halutaan Vantaalla näyttävän?

Tulevaisuuden tekijä

Uskon, että työ-, elämän- ja koulutuskokemuksen myötä tuon mukanani uskottavuutta tulevaisuuden tekijänä. Minulla on  25 vuoden työkokemus kansainvälisestä myynnistä perheyrityksessä, jonka toiminta on kohdentunut merenkulun asiakkaisiin ja tax-free – kauppaan.

Minulla on laaja kokemus tukkukaupasta niin kansainvälisesti kuin kotimaassa, operatiivisesta suunnittelusta sekä tuonti- ja vientitoiminnasta. Kansainvälisen kaupan ja moninaisen asiakaskunnan myötä minulla on taitoa rakentaa siltoja vuoropuhelun, neuvottelun ja yhteistyön hengessä.

Olen ollut Vantaalainen viimeiset 15 vuotta ja alun perin lähtöisin Kotkasta. Kansainvälistä kokemusta olen hakenut myös opiskelijavaihdosta, sillä vietin vuonna 2019 opintojakson Yhdysvalloissa Murray State Universityssä, Kentuckyssa. Koulutukseltani olen Tradenomi liiketalouden koulutusohjelmasta (2020). Tämän lisäksi olen suorittanut vuonna 2020 Elintarvikeviennin osaamiskoulutuksen 30 op, Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä suoritan opintoja Vaasan yliopistossa englanninkielisessä International Business (MIB) -maisteriohjelmassa, ohjelmassa kehitetään osaamista kolmella kansainvälisen liiketoiminnan avainalueella: globaalit strategiat digitalisoidussa maailmassa, globaali markkinointi ja yrittäjyys sekä johtaminen globaalissa liiketoimintaympäristössä.

Yrittämisen ja opiskelun lisäksi harrastan aktiivisesti urheilua. Olen myös kiinnostunut muun muassa valokuvauksesta ja matkustamisesta. Tykkään tutustua uusiin paikkoihin, sillä maailmassa riittää tutkittavaa. Koti on kuitenkin siellä missä on sydän. Minulla se on oikealla.

Miksi olen ehdolla?

Vantaa – Meistä on moneksi

Vantaan tulee olla kaupunki, jossa on tilaa elää ja hengittää. Kaupunkia tulee rakentaa asukkaita kuunnellen, jossa kaikki voivat viihtyä, harrastaa, nauttia luonnosta ja urheilusta. Vantaa on myös Suomen monikulttuurisin kaupunki, jonka voi nähdä suurena voimavarana ja rikkautena. Vantaan tulee aktiivisesti hyödyntää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kaupunkilaisten osaamista ja tietotaitoa.

Yrittäjäystävällinen kaupunki

Vantaan tulee olla yrittäjämyönteinen kaupunki, joka on luotettava ja haluttu yhteistyökumppani. Yrittäjäperheen kasvattina ja yrittäjän puolisona ymmärrän hyvin pienyrittäjien arkea. Yrittäjämyönteisyyttä voidaan lisätä mm. helpottamalla luvituksia ja pilkkomalla hankintalakia. Myös pienempien yrityksien tulee voida osallistua isompiin kilpailutuksiin ja hankintalain kriteereitä tulee laajentaa, niin että pelkkä edullinen ei saa suurinta arvoa kilpailutuksissa.  Esim. edullisin tarjottu hinta ei tule välttämättä tule kunnalle halvemmaksi, koska mahdolliset taloudelliset hyödyt verotulojen muodossa jää saamatta, jos tilaus menee esimerkiksi ulkomaiselle yritykselle. Yrittäjäystävällistä olisi myös helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

Lasten arvoinen kaupunki

Kaupungin kilpailukykyyn vaikuttaa olennaisesti myös varhaiskasvatus, sillä perusta lapsen ihmisyyden kasvamiselle ja oppimisen perustalle luodaan alle kouluikäisenä. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus varhaiskasvatukseen, jota antaa pätevä ja koulutettu henkilöstö. Kaupungissa tulee voida vaikuttaa  henkilöstön työ- ja palkkaolosuhteisiin nykyistä paremmin, mikäli Vantaa aikoo saada koulutettua henkilöstöä jatkossa töihin.

Vain laadukas varhaiskasvatus on vaikuttavaa ja juuri varhaiskasvatus on yhteiskunnalle mahdollisuus estää syrjäytymistä ja eriarvoistumista, tästä on tutkimustakin: ”Jokainen varhaiskasvatukseen suunnattu dollari tuo takaisin enemmän kuin mitä tuovat vanhempiin lapsiin tai aikuisiin suunnatut investoinnit”.

Terveyttä ja elämäniloa liikunnasta

Liian harva väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Tehostetaan Vantaan toimia liikkumisen edistämiseksi lisäämällä liikuntaa varhaiskasvatukseen ja koulupäiviin. Huomioidaan myös ikääntyneiden ja iäkkäiden tarpeet liikkumisen edistämisessä. Lisätään laadukkaita kuntoilulaitteita leikkipuistojen yhteyteen, jotta koko perhe voi nauttia samanaikaisesti liikunnan ilosta. Kehitetään myös kaupungin ulkoliikuntapaikkoja ja yhteistyötä yksityisten liikuntapaikkarakentamishankkeiden kanssa jatkuvasti.

Asioita ei saavuteta vain puhumalla vaan tekemällä. Yhteisten asioiden hoitamiseen tarvitaan  laaja-alaista osaamista ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yhteisistä asioista päättämään tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat keskustella, kohdata ja sovitella yhteisiä asioita rakentavalla tavalla. Tarvitsemme muutoksen tekijöitä, jotka sitoutuvat toimintaan, ratkaisujen etsimiseen ja niiden tuottamiseen. Mikään ei kuitenkaan muutu, jos mitään ei muuta. Tämä pätee niin kuntapolitiikkaan, yhteisten asioiden eteenpäin viemiseen kuin yleisestikin elämään.

Yhteystiedot

Niko Nyman

Kuntavaaliehdokas

[email protected]

Vastaan mielelläni kysymyksiin vaalikampanjaani liittyen.